AFFILIATE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. UYARI

DİKKAT! BİR SÖZLEŞMEYE TARAF OLMA YOLUNDA İLERLEMEKTESİNİZ. İŞBU METİN, EXTENSHIP LLC İLE TARAFINIZDA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN SÖZLEŞMENİN İCAP(ÖNERİ) BEYANIDIR. İLERİDE SÖZLEŞMEYE DÖNÜŞECEK İŞBU İCAP METNİ VE İÇERDİĞİ İRADE BEYANI, SADECE SİZE EXTENSHIP LLC’NİN SUNDUĞU HİZMETLERİ KULLANMA AMACIYLA KULLANICI HESABI OLUŞTURURKEN YA DA KURULUM AŞAMASINDA OKUNMAK YOLUYLA SİZ MUHATABA VARMASI ŞARTIYLA VE EXTENSHIP LLC TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLENE YA DA TARAFINIZCA DERHAL KABUL BEYANINDA BULUNULABİLECEK SÜRE KADAR BAĞLAYICIDIR. İŞBU İCABIMIZA YÖNELİK AÇIK(SARİH) YA DA ZIMNİ(ÖRTÜLÜ) KABULÜNÜZÜ İÇERİR İRADE BEYANINIZIN TARAFIMIZA HER TÜRLÜ YOL VE ARAÇLA ULAŞIMI, 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU(TBK) İLGİLİ MADDELER UYARINCA HER İKİ TARAFI BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME OLUŞTURACAKTIR. BU BAĞLAMDA ÖRNEK OLARAK ANCAK SAYILANLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULU İLE; YAZILIMI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK, YAZILIMI KULLANMAK, BU İCAP KABUL EDİLMEDEN OLUŞMAYAN KULLANICI HESABINI İLGİLİ KUTUCUĞU TİKLEYEREK OLUŞTURMAK GİBİ ONAYLAYICI EYLEMLER KANUNEN İŞBU İCAP METNİNİN OKUNUP KABUL EDİLDİĞİ ANLAMLARINA GELECEKTİR. YAZILIMIN İŞBU İCAP METNİ KABUL EDİLMEDEN YA DA İŞBU METNE AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMASI HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU BERABERİNDE GETİRECEKTİR.

2. TANIMLAR

2.1. AFFILIATE PROGRAMI: EXTENSHIP'e ait ürünlerin satışına aracılık ederek gelir elde etme modeli olarak tanımlanır.

2.2. AFFILIATE LİNKİ: Satışı yapan firma ya da kişinin, aracılık edeceği kişiye gönderdiği ürün satış linki olarak tanımlanır. 

2.3. AFFILIATE SAHİBİ: AFFILATE PROGRAMI’na kayıltı, EXTENSHIP’ ürünlerini satışına aracılık eden firma ya da kişi olarak tanımlanır.

2.4. AFFILIATE KULLANICISI: AFFILIATE LİNKİ ile kayıt olan KULLANICI olarak tanımlanır.

2.5. AFFILIATE KREDİSİ: EXTENSHIP'e ait ürünlerin satışına aracılık ederek elde edilen gelir tutarı olarak tanımlanır.

2.5. CÜZDAN KREDİSİ: EXTENSHIP ürün ve hizmetlerini kullanmak için KULLANICI’nın ödeme yaparak kullandığı kredi olarak tanımlanır.

2.6. PAYONEER HESABI: AFFILIATE PROGRAMI’na başvuru ekranında AFFILIATE SAHİBİ’nin tanımladığı Payoneer Banka hesabının e-posta adresi olarak tanımlanır.

2.7. “EXTENSHIP” ya da YÜKLENİCİ: EXTENSHIP LLC firmasını tanımlar.

2.8. “KULLANICI” ya da “İŞ SAHİBİ”:  EXTENSHIP’in hali hazırda geliştirmiş olup sağladığı yazılımları LİSANS’a uygun şekilde kullanma borcu altına giren ve bu yazılımları gelir elde etme amacıyla kullanan gerçek ya da tüzel kişilerdir.

2.9. “YAZILIM”: Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya LİSANS’a uygun olarak kullandırılan her tür fikri sınai ve diğer hakları EXTENSHIP’e ait olan kullanım arayüzlerini; EXTENSHIP tarafından geliştirilen Amazon Tool Pro ve EasyInventory isimli makine tarafından okunabilir formdaki bilgisayar programlarından KULLANICI tarafından ücreti karşılığında LİSANS’a uygun olarak kullanılanları tanımlar.

2.10. “ÜÇÜNCÜ KİŞİ”: Bu borç ilişkisi dışında kalan tarafları kapsamak üzere kullanılmıştır.

2.11. “İNTERNET SİTESİ”: https://extenship.com adresli internet sitesi ve bu siteden ulaşılabilen ve bu siteye ait olan diğer internet sayfalarını tanımlar.

2.12. “ARAYÜZ”: YAZILIM’ın kullanımı için EXTENSHIP tarafından sağlanan, KULLANICI ile YAZILIM arasındaki iletişimi sağlayan görüntü, tasarım ve/veya diğer yazılımlar.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, AFFILATE PROGRAMI’nın şartları ve kullanıma ilişkin esasları anlaşılır biçimde açıklamayı amaçlamıştır.  Kullanımın içeriği iş bu sözleşmenin özellikle 4 ve 5 numaralı başlık ve alt başlıklarından anlaşılır.

4. KULLANIMA İLİŞKİN ESASLAR

4.1. “KULLANICI” AFFILIATE PROGRAMI’na başvura bilmesi için en az 1 abonelik işlemi başlatmış olmalıdır.

4.2. AFFILIATE PROGRAMI içerisinde 2 model bulunmaktadır, bunlar;

4.2.1. “KENDİM KAZANACAĞIM” modelinde AFFILIATE KULLANICISI’nın yaptığı her abonelik işleminde, ödeme yaptığı tutarın %10’u kadar AFFILIATE SAHİBİ, AFFILIATE KREDİSİ kazanır. Kazanılacak tutarı hesaplama örneği 4.3. de belirtilmiştir.

4.2.2. “KULLANICIYA KAZANDIRACAĞIM” modelinde AFFILIATE KULLANICISI yaptığı her abonelik işleminde, ödeme yaptığı tutarın %10’u AFFILIATE KULLANICI’nın CÜZDAN KREDİSİ’ne aktarılır.
Böylece AFFILIATE KULLANICISI, yaptığı 100$ ödeme için 10$ CÜZDAN KREDİSİ kazanmış olur.
Kazanılacak tutarı hesaplama örneği 4.3. de belirtilmiştir.

4.3. AFFILIATE LİNKİ üzerinden kazanılacak tutar şu yöntemle belirlenir:

      Örneğin, AFFILIATE KULLANICISI 59.90$ tutarındaki pakete toplamda 59.90$ ödeme yaptığında
59.90 * 0,10 = 5.99$ tutarında kazanç sağlayacaktır.

      Örneğin, AFFILIATE KULLANICISI 59.90$ tutarındaki pakete indirim veya kampanyalar ile birlikte toplamda 29.90$ ödeme yaptığında 29.90 * 0,10 = 2.99$ tutarında kazanç sağlayacaktır.

4.4. “KULLANICI” AFFILIATE PROGRAMIN’na başlarken karşısına çıkan ARAYÜZ’de AFFILIATE PROGRAMI içerisinde bulunan 2 modelden sadece birini seçmeli, payoneer hesabına ait e-posta adresini tanımlamalı ve bu sözleşmeyi okuyup onaylamalıdır.

4.5. AFFILIATE LİNKİ ile kayıt olan her AFFILIATE KULLANICISI tek seferlik, dilediği zaman kullanabileceği 5$ tutarında indirim kodu kazanır.

4.6. AFFILIATE SAHİBİ kazandığı AFFILIATE KREDİSİ’ni 2 yöntemle kullanabilir:

4.6.1. “CÜZDAN KREDİSİNE AKTAR” yöntemi ile 25$ ve üzeri AFFILIATE KREDİSİ’ni kendi hesabındaki CÜZDAN KREDİSİ’ne aktarabilir. Kredi aktarma şartları 4.7. da belirtilmiştir.

4.6.2. “PAYONEER HESABIMA AKTAR” yöntemi ile 50$ ve üzeri AFFILIATE KREDİSİ’ni kendisine ait PAYONEER HESABI’na aktarabilir. Kredi aktarma şartları 4.7. da belirtilmiştir.

4.7. AFFILIATE SAHİBİ kazandığı AFFILIATE KREDİSİ’ni CÜZDAN KREDİSİ’ne veya PAYONEER HESABI’na aktarabilmesi için, bu hesabına ait AFFILIATE LİNKİ ile en az 2 farklı kullanıcının kayıt olarak 1 er abonelik işlemi başlatmış olması gerekmektedir.

4.8. AFFILIATE KREDİSİ’ aktarım talebi EXTENSHIP ekibi tarafından incelenerek 48 saat içerisinde onaylanır veya bu sözleşmeye aykırı bir işlem tespit edilirse reddedilir.

4.9. AFFILIATE KREDİSİ’ hiçbir ÜÇÜNCÜ KİŞİ’lere aktarılamaz, kullandırılamaz veya yetkilendirilemez.

4.10. Kullanım sözleşmesine ve şartlarına aykırı yöntemlerle kazanılan tüm AFFILIATE KREDİSİ sıfırlanır, ilgili hesap AFFILIATE PROGRAMIN’dan çıkarılır.

 

5. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK HAKKI

5.1. EXTENSHIP istediği herhangi bir zaman işbu sözleşmeyi değiştirme, güncelleme, sözleşme hükümlerine ekleme yapma hakkına sahiptir. İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile, İŞ SAHİBİ işbu ya da EXTENSHIP’in diğer YAZILIM’larını kullanmadan, esaslı ya da tali borçlarını yerine getirmeden işbu sözleşme metnini tekrar okuyacağını taahhüt eder. EXTENSHIP, İŞ SAHİBİ’nin bu sözleşme tabanlı davranış yükümlülüğünü kolaylaştırmak amacı ile sözleşmenin versiyonu İŞ SAHİBİNİN kolayca görebileceği bir şekilde belirtecektir.

 6. SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN HAK VE HÜKÜMLER

6.1. EXTENSHIP istediği anda hiçbir sebep göstermeden mevcut esaslı borçların tasfiyesi dışında hiçbir borç altına girmeden işbu sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

6.2. Eğer KULLANICI işbu sözleşmeye aykırı davranır, borca aykırılık teşkil edebilecek bir davranışta bulunur, gerçekleştirmesi gereken bir davranışı gerçekleştirmez, EXTENSHIP’in işbu sözleşmeye dahil ya da değil herhangi bir fikri veya sınai mülkiyetini zedeler, onun sınırlarını aşarsa EXTENSHIP hali hazırda ödenmiş olan ücretleri geri ödemez (tasfiyesini sağlamadan) sözleşmeyi feshedebilir, KULLANICI ifa ettiği ücret borcuna ilişkin parayı geri isteyemez.

7. KESİN DELİL ANLAŞMASI

Anlaşmazlık halinde, EXTENSHIP’ın tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

8. TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler KULLANICI’nın kurulum ya da etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde EXTENSHIP’a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine de yapılabilir. KULLANICI, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur.

9. YETKİ

EXTENSHIP ve KULLANICI arasında meydana gelecek uyuşmazlıklarda taraflar Türk Hukuku’nun uygulanacağı ve T.C. İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin kesin ve tek yetkili olduklarını peşinen kabul ederler.